Roncsolásmentes vizsgálatok

 

Ez a legelterjedtebb eljárás, bár sokszor nem is vagyunk tudatában, amikor alkalmazzuk. A szemrevételezéses vizsgálat a vizsgálati tárgy szabad szemmel, vagy egyszerű optikai eszközökkel történő ellenőrzését jelenti.

Az eljárás a ferromágneses anyagok felületre nyitott, vagy felület közeli anyagfolytonossági hiányainak kimutatására alkalmas módszer. A darabok mágneses térbe helyezését követően, a felületre juttatott vastartalmú por az anyaghiányok zónáiban összegyűlnek, mintegy fémhidat képezveaz anyaghiány megszüntetése érdekében.

A kizárólag felületre nyitott anyagfolytonossági hiányok kimutatására szolgáló eljárás a speciális fizikai és kémiai tulajdonsággal rendelkező folyadékoknál érvényesülő kapilláris hatást használja ki. A megfelelő folyadék felületre történő felhordását követően beszivárog az anyagfolytonossági hiányokba, és a felület tisztítás után az előhívószer segítségével jelzi azokat a zónákat, ahol folytonossági hiányok találhatók.

Az ultrahangos vizsgálat során 20 kHz feletti frekvenciájú akusztikus hullámokat alkalmaznak. A vizsgálati tárgy anyagába juttatott hullámok visszaverődése során keletkezett hangjelei kerülnek elemzésre. A vizsgálat alkalmas méretellenőrzésre, anyagjellemzők meghatározására, folytonossági hiányok kimutatására.

A vizsgálat során fényérzékeny filmen kerül rögzítésre a vizsgálati tárgyon lévő külső és belső szabálytalanságáltal létrhozott árnyékkép. Ezáltal észlelhetővé válnak folytonossági hiányok, ellenőrizhetők az összeszerelt szerkezetek, megismerhető a vizsgálati tárgy belső állapota.

A vizsgálat a különböző nyomású környezeteket elválasztó falak szivárgást okozó eltéréseinek felderítésére alkalmas eljárás.

Az eljárás során megfelelő készülék segítségével a vizsgálandó anyagban örvényáramot indukálunk, ami az anyag minősége, vastagsága és homogenitása függvényében oszlik el. A vizsgálat minden esetben összehasonlító jellegű, és ismert jelmintákat igényel a vizsgáló szonda válaszjelével történő összehasonlítás érdekében.

Az eljárás alkalmazása során a vizsgálandó anyagban helyi feszültség, alakváltozás, repedés keletkezése, vagy terjedése következtében kibocsátott akusztikus hullámok paraméterei kerülnek kiértékelésre. Nagyon hasznos valós idejű jelenségek vizsgálatakor. Több érzékelő alkalmazásával az anyagban keletkezett hangforrások lokalizálhatók.

Infravörös termográfia a vizsgált objektum felületén kialakult hőeloszlást jeleníti meg kép formájában. Így lehetőség nyílik valós idejű hőtérkép készítésére, mely során a vizsgált tárgy hőmérsékleteloszlását színek segítségével ábrázolja.

Alapanyag, vagy hegesztett kötés keménységének meghatározása hordozható keménységmérő eszközzel. A mérés végrehajtásához alkalmazható visszapattanásos, vagy ultrahangos módszer.

 

Roncsolásos vizsgálatok (alvállalkozó bevonása mellett)

Fémes termékekből kimunkált mintákon szakító vizsgálat, ütővizsgálat, gyűrűtágító és hajlító vizsgálat elvégzése a vizsgált minta mechanikai tulajdonságának megállapítása érdekében.

Fémes termékek szövetszerkezetének meghatározása. Történhet kivágott mintán, vagy üzemelő berendezésen a felületről levett lenyomat segtségével.

Fémes termékek vegyi összetételének meghatározása az alapanyag anyagminőségének megismeréséhez.

Friss hírek

ÉRTÉKEINK

KAPCSOLAT